Clinical Investigation

SUCCESSFUL OUTCOME OF 152 HIGH ORDER MULTIFETAL PREGNANCIES AFTER TRANSVAGINAL EMBRYO REDUCTION AND COMPARISON WITH NONREDUCED

  • Kemal Özgür
  • Mete Isikoglu

Turk J Obstet Gynecol 2006;3(1):38-45

AMAÇ: Multifetal gebelik redüksiyonunda (MGR) ilk trimestirin erken döneminde transvaginal yaklasimin güvenilirligini degerlendirmeyi amaçladik. Planlama: Retrospektif çalisma Ortam: Antalya IVF Hastalar: Üremeye yardimci tedavi (ÜYTE) sonucunda olusan ve MGR yapilan 152 yüksek çogul gebelik (YÇG) çalisma grubunu, 130 birincil dikoryonik diamniyotik ÜYTE gebeligi de kontrol grubunu olusturdu. Girisim: Bütün YÇG’ler 8. gebelik haftasinda ikize indirgendi. Bas-popo mesafesi küçük olan veya kalp hareketi zayif olanlar tercih edildi. Fetal kalp hareketinin durdugu görülene kadar 2 mEq/ml KCl fetal toraks içine enjekte edildi. Degerlendirme parametreleri: Tam gebelik kaybi SONUÇ: MGR ve kontrol grubunda 24. haftadan once tam gebelik kaybi hizi sirasiyla %6.6 ve %6.9 idi. Degerlendirme parametreleri baslangiçtaki fetus sayisina göre degerlendirildiginde tam gebelik kaybi, spontan kaybolma (vanishing) hizi, basarili tamamlanan gebelik hizi, preterm dogum hizi, siddetli preterm dogum hizi, dogum agirligi diskordansi hizi bakimindan fark saptanmadi. MGR grubunda sadece 1 hasta islem sonrasi ilk 4 hafta içinde gebeligini kaybetti. YORUM: Transvaginal yoldan intratorasik KCl enjeksiyonu, ilk trimestir MGR için güvenli bir yöntem olarak görünmektedir. Sonuçlarin basarili olmasi, güveniliriligi ve olasi daha az psikolojik yüke neden olmasi nedenleriyle MGR’yi transvaginal yoldan 8. haftada uygulamak tercih edilmelidir.

Keywords: assisted reproductive technology, first trimester reduction, multifetal pregnancy reduction; multiple pregnancy; transvaginal embryo reduction\r\n