Clinical Investigation

COMPLICATIONS OF THE TENSION-FREE VAGINAL TAPE OPERATION IN WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE

  • Ismail Mete Itil
  • Teksin Cirpan
  • Fuat Akercan
  • Pinar Solmaz Yildiz
  • Niyazi Askar

Turk J Obstet Gynecol 2006;3(1):51-55

AMAÇ: Bu çalismada klinigimizde uyguladigimiz Tension-free Tape operasyonunun stres üriner inkontinasli vakalardaki etkinligini ve komplikasyon oranlarini belirtmeyi amaçladik. METOD: Retrospektif olarak 4 yillik süre içerinde klinigimizde 153 hastaya uyguladigimiz TVT operasyonun intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarini ve basari oraninini inceledik. SONUÇLAR: Intraoperatif dönemde sadece 11 mesane perforasyonu gözlenmistir (%7.20). Postoperatif dönemde 16 hastada kisa süreli iseme sorunlari (%10,46) ve 14 hastada overaktif mesane (%9,15) izlenmistir. Mesane perforasyon orani daha önceden baska bir inkontinans cerrahisi geçirenlerde (%13,4; 7/52) geçirmeyenlere göre anlamli olarak yüksek bulunmustur (%4,0; 4/101) (p0,05). Tüm hastalarda sübjektif kür orani %90,85 bulunmustur YORUM: TVT stres üriner inkontinansli hastalarda etkili ve kabul edilebilir komplikasyon oranlariyla beraber güvenli bir operasyondur.

Keywords: female stress urinary incontinence, TVT procedure\r\n